مرکز کامپیوتری علوم اسلامی نور
48 بازدید
نقش: پژوهشگر
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت پژوهش در نرم افزار جامع الاحادیث
زبان : فارسی
در این نرم افزار کارهای زیادی انجام گرفته